14 april 2024

A1-A2 Goed voorbereid luisteren

Op de website van Lingua Incognita staat een serie luisteroefeningen op A1-A2 niveau. Het materiaal is gratis beschikbaar. Het zijn 24 luisterfragmenten in het Nederlands. Hiermee kun je je voorbereiden op het inburgeringsexamen onderdeel ‘luisteren’. Bij de fragmenten horen het werkboek en het transcriptenboek.
In het werkboek staan vragen over de luisterfragmenten. In het transcriptenboek kun je meelezen met de teksten.