28 januari 2023

Welkom in de mediatheek

Welkom in de mediatheek van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt.

De mediatheek is vrij toegankelijk voor iedere taalcoach die materiaal zoekt om iemand te helpen beter Nederlands te leren. Ook taalcoaches van buiten het Steunpunt zijn welkom. Een aantal materialen zit echter achter een inlog op aanwijzing van de uitgever. Dit geldt met name voor de Spreektaal- en Succes-reeks. Taalcoaches in De Bilt kunnen een inlog aanvragen door zich aan te sluiten bij Taalpunten De Bilt of Steunpunt Vluchtelingen De Bilt.

Er is al behoorlijk wat materiaal ontwikkeld waarmee je je cursist beter Nederlands kunt leren.

Het gratis materiaal is hier verzameld, en per vaardigheid gegroepeerd.

Verder is er informatie over

  • het inburgeringsexamen
  • het Europees referentiekader (niveaus A1, A2, B1 en verder).
  • onze eigen grammatica
  • ander gratis materiaal

Voor beginnende taalleerders die nog niet naar school gaan, is er veel minder geschikt materiaal, vooral voor degenen die eerst nog het Latijnse alfabet moeten leren. Hiervoor is de katernenreeks Op Pad ontwikkeld. Het gaat hier om luister- en schrijfvaardigheid: het leren onderscheiden van de klanken en het leren hoe je die opschrijft. De methode is opgebouwd rondom een aantal klanken. Natuurlijk leert de cursist een groot aantal woorden, en ook enige grammatica. Dit is bedoeld als voorbereiding op lessen op school.

Op Pad is ook geschikt voor autochtone Nederlanders die (beter) willen leren lezen en schrijven.

Veel cursisten werken op school met een boek, bijvoorbeeld TaalCompleet, dat opleidt voor het inburgeringsexamen. Je kunt dat aanvullen met ander materiaal.

Voor spreek- en luistervaardigheid zijn er de Spreektaal-katernen op twee niveaus: A1 en A2. Je kunt ze in elke volgorde gebruiken die je wilt; ze zijn op thema geschreven en er is geen grammaticale opbouw. Het verdient aanbeveling te beginnen met Praten over jezelf, en daarna een katern te kiezen dat past bij de belangstelling van je cursist. Bij elk katern hoort geluidsmateriaal, zodat je cursist ook aan andere stemmen kan wennen. Je kunt het materiaal gratis downloaden en printen.

Voor leesvaardigheid is er een reeks boekjes op verschillende niveaus van alfabetisering (alfa-A, alfa-AB, alfa-BC): Melkweg. Het materiaal mag je gratis downloaden.