24 juni 2024

Introductie serie Melkweg

Melkweg is een serie gratis te gebruiken leesboekjes voor beginnende lezers van het Nederlands als tweede taal (NT2).

Er zijn drie niveaus voor alfabetisering: alfa-A, alfa-B en alfa-C.

Voor cursisten die het Latijnse schrift nog moeten leren, is zelfs alfa-A nog te moeilijk. Begin dan eerst met de serie Pen! Hierin worden de klanken stuk voor stuk behandeld, en niet allemaal door elkaar zoals in Melkweg. Ook voor lager opgeleide cursisten die het Latijnse schrift al wel beheersen, is het raadzaam om eerst met Pen! te werken.

Pas op niveau alfa-C heeft de cursist het A1-niveau van het ERK behaald voor lezen en schrijven. (Het inburgeringsexamen eist niveau A2 van het ERK).