19 mei 2024

A1 Woorden leren door luisteren en kijken

TPR betekent Total Physical Response. Je leert woorden en zinnetjes door naar de gebaren van de ‘docent’ te kijken en ze na te doen.