24 juni 2024

B2 luisteren – Interview Mark Rutte

Een interview van premier Mark Rutte in het tv-programma College Tour van 6 januari 2012 door studenten van de Universiteit Leiden. Tijd: 10 minuten.

Globaal luisteren

Stel een aantal vragen aan de hand waarvan de cursist de tekst beluistert. Als je de vragen eerst dicteert, is dat al een schrijfoefening. Laat dan het filmpje helemaal zien, zonder stoppen. De cursist noteert de antwoorden die hij al hoort. Laat vervolgens nogmaals het hele filmpje zien, zonder stoppen. De cursist vult de antwoorden aan. Bekijk het filmpje nog een keer, stop bij elk antwoord. Check of de cursist het (globaal) begrepen heeft. Geef zonodig uitleg. Eventueel kun je het fragment een stukje terug zetten.

De vragen:

 1. De politieke carrière van Rutte verliep grillig. Wat was een moeilijke episode?
 2. Waar heeft Rutte gestudeerd?
 3. Is Rutte ‘man van het jaar’ of ‘politicus van het jaar’ geworden?
 4. Wat deed Rutte naast zijn studie?
 5. Heeft Rutte als student wiet gebruikt?
 6. Wilde Rutte direct al politicus worden?
 7. Wat zegt zijn vriend over de manier waarop Rutte praat?
 8. Wat zegt zijn vriend over de emoties van Rutte?
 9. Wat vertelt Rutte over zijn vader en zijn broer?
 10. Waar is zijn broer aan overleden?
 11. Wat zegt Rutte over privacy en zijn familie?
 12. Rutte zegt: ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Wat betekent dat en waarom zegt hij dat?
 13. Wat is de belangrijkste les die Rutte geleerd heeft in het eerste jaar?
 14. Welke vraag stelt de tweede student?
 15. Wat is het antwoord van Rutte?
 16. Hoe kijkt Rutte aan tegen de hypotheekrenteaftrek in het licht van de vergrijzing?
 17. Doet Rutte een uitspraak over het beleid ten aanzien van de hypotheekrenteaftrek? Waarom wel/niet?