20 juli 2024

Op Pad! 14 – Een duwtje in de rug

Alle klinkers zijn behandeld. In dit katern komt aan de orde:

  • -uw, -eeuw en -ieuw
  • formeel en informeel taalgebruik: ‘u’ en ‘je’
  • het verkleinwoord (-je, -tje, -pje-, -etje, -kje)
  • meervoud met een apostrof: paraplu’s, auto’s, kiwi’s, boerka’s

Hieronder staan de losse schrijfbladen en het geluidsmateriaal bij Pen 14.

Het schriftelijk materiaal is beschikbaar via Taalpunten De Bilt.

Als je het Latijnse schrift nog niet beheerst, moet je oefenen met het schriftelijk materiaal. Als je dit wél beheerst, maar klank en schrift nog niet goed kunt verbinden, is de website een uitstekend alternatief. Je kunt daar per les zo’n 150 oefeningen vinden, waaronder 2 dictees. Er wordt gewerkt met geluid en met plaatjes.

Voorlopig is er nog geen login.