24 juni 2024

Op Pad! 10 – Mijn groene schoenen

Hieronder staan de losse schrijfbladen en het geluidsmateriaal bij Op Pad! 10.

Het schriftelijk materiaal is beschikbaar via Taalpunten De Bilt.

Als je het Latijnse schrift nog niet beheerst, moet je oefenen met het schriftelijk materiaal. Als je dit wél beheerst, maar klank en schrift nog niet goed kunt verbinden, is de website een uitstekend alternatief.  Er wordt gewerkt met geluid en met plaatjes. Voorlopig is er nog geen login.

Inhoud van de website:

  • 48 woorden o.a. met oe en ng, en 8 tegenstellingen
  • wat hoor je?
  • hoe schrijf je het?
  • meervoud op -en onregelmatig: dak/daken, kind/kinderen
  • werkwoorden: type 1 (werken) en type 2 (lopen) met oefeningen
  • 2 dictees
  • maak zinnetjes aan de hand van plaatjes
  • woordvolgorde: schuif de woorden van de zin op hun plaats
  • memory
  • totaal 132 oefeningen in het pad

 

Schrijfblad:

pen 10.1 – hoofdletters B, M, P, F