19 mei 2024

KNM – Kennis Nederlandse Maatschappij

Onderdeel van het inburgeringsexamen is het onderdeel Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM).

Ook degenen die niet het A2-niveau doen, maar een Staatsexamen (B1 of B2), moeten het onderdeel KNM afleggen. Uitzondering: als je al vóór 2015 inburgeringsplichtig was, hoeft dit niet.

Het examen Kennis Nederlandse Maatschappij doe je op de computer. Met de oefenexamens kun je oefenen met de vragen. Bij het echte examen kijk je naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes zie je Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan. Na elk filmpje moet je een paar vragen beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.