20 juli 2024

B1 Voorbeeldexamens – nieuw

In de Mediatheek staan nog oude voorbeeldexamens voor schrijven en lezen. De oude voorbeeldexamens voor spreken en luisteren zijn onbruikbaar geworden omdat de geluidsbestanden verdwenen zijn. De oude examens schrijven en lezen kunnen nog steeds als oefenmateriaal gebruikt worden. Het is wel raadzaam om eerst de nieuwe examens te oefenen, die geven het meest recente beeld van van hoe het betreffende examen wordt afgenomen.

Op de website van het College voor Toetsen en Examens staan per vaardigheid nu voor B1 drie recente examens (2020, 2021 en 2022). Je kunt die zelf downloaden via de link. Het geluidsmateriaal moet apart gedownload worden en opgeslagen op je eigen laptop. Het is niet mogelijk om deze grote bestanden allemaal in de Mediatheek te zetten.