24 juni 2024

Handleiding taalcoaches: Werken met Op Pad! (voorheen: Pen)

In deze handleiding vind je uitleg hoe bepaalde grammatica en uitspraakregels zijn in het Nederlands. Dit is voor je eigen achtergrond. Daarnaast zijn er tips wat je hiervan uitlegt aan de cursist, en hoe je dat kunt doen.

Verder staan hier de oplossingen van de oefeningen, en natuurlijk de teksten van de dictees.

Ook zijn er TPR-oefeningen toegevoegd, om met luisteren en gebaren het leerproces te ondersteunen.

In de handleiding is nu aangegeven wanneer je welke schrijfbladen kunt gebruiken als introductie voor het katern.

De laatste aanpassing van de handleiding: 31 juli 2018. Op de laatste pagina staat aangegeven wat er gewijzigd is in de katernen en/of de handleiding.

Handleiding taalcoaches Pen!