Gevonden: succes

Succes! Reeks boekjes voor lezen en schrijven

De Succes!-reeks is een serie boekjes die gebruikt kunnen worden om beter te leren lezen en schrijven. Elk boekje gaat over een thema, bijv. een baan zoeken, wonen, betalen.

 

 

Er zijn drie niveaus:

  • Instroom: dit komt ongeveer overeen met A1
  • 1F: einde basisschool voor Nederlanders, dit komt ongeveer overeen met A2
  • 2F: eind vmbo/ mbo, dit komt ongeveer overeen met B1

Je hoeft de boekjes niet helemaal door te werken, kies gewoon wat nuttig is en aanspreekt.

De boekjes zijn in de Mediatheek per thema gerangschikt. Binnen het thema vind je de 3 niveaus.

Dit materiaal kun je aanvullend bij Spreektaal gebruiken, en bij Melkweg.

Als je bepaalde boekjes in papieren vorm of digitaal wilt bestellen, dan kan dat via de coördinator. Je kunt op de website van Taal voor het Leven kijken welke boekjes er nog meer zijn. De collectie wordt nog steeds uitgebreid.

Succes! toegang

Beste bezoeker,

Dit lesmateriaal is eigendom van Stichting Lezen & Schrijven en bedoeld voor getrainde vrijwilligers van samenwerkingspartners, zoals Steunpunt Vluchtelingen De Bilt.

Ben je vrijwilliger van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt log dan eerst in met je Steunpunt account via: Inloggen.

Ben jij geen vrijwilliger bij Steunpunt Vluchtelingenwerk de Bilt maar wil je toch gebruik maken van het lesmateriaal? Neem dan contact op met Stichting Lezen & Schrijven via info@lezenenschrijven.nl. Een regionale medewerker van Stichting Lezen & Schrijven bespreekt dan de mogelijkheden met je.

Succes! – rekenen

Beste bezoeker,

Voor dit onderdeel moet je ingelogd zijn.

Lees meer.


Succes! – Wonen

Beste bezoeker,

Voor dit onderdeel moet je ingelogd zijn.

Lees meer.


Succes! – Taalhulp

Beste bezoeker,

Voor dit onderdeel moet je ingelogd zijn.

Lees meer.


Succes! – Reizen en cultuur

Beste bezoeker,

Voor dit onderdeel moet je ingelogd zijn.

Lees meer.


Succes! – School

Beste bezoeker,

Voor dit onderdeel moet je ingelogd zijn.

Lees meer.


Succes! – Geld

Beste bezoeker,

Voor dit onderdeel moet je ingelogd zijn.

Lees meer.


Succes! – Gezondheid

Beste bezoeker,

Voor dit onderdeel moet je ingelogd zijn.

Lees meer.


Succes! – Sociale contacten

Beste bezoeker,

Voor dit onderdeel moet je ingelogd zijn.

Lees meer.


Succes! – Werken

Beste bezoeker,

Voor dit onderdeel moet je ingelogd zijn.

Lees meer.


Begeleiden bij lezen (basis 3) – documenten

Beste bezoeker,

Voor dit onderdeel moet je ingelogd zijn.

Lees meer.


Informatie basistraining mei/juni 2021

De basistraining zal online plaatsvinden via Zoom. Voor wie daar nog niet ervaren mee is, zal ik voorafgaand een individuele oefensessie plannen. Er wordt plenair gewerkt, maar ook in kleine groepjes in aparte ‘kamers’ (break out rooms). Zo worden het actieve bijeenkomsten. De basistraining vindt plaats op vier vrijdagochtenden: 28 mei, 4, 11 en 18 juni 2021 van 9.30 tot 12.30 uur. In principe volg je de hele reeks, maar als dat niet mogelijk is, kun je je ook voor onderdelen inschrijven. Naar inschrijfformulier.

Informatie over de bijeenkomsten:

In de eerste bijeenkomst maak je kennis met elkaar en met de doelgroep waar je voor gaat werken. Verder leer je over de verschillende taalniveaus en oefen je met thema’s als leerstijlen, grenzen aangeven, coachen en culturele verschillen.

De  tweede bijeenkomst gaat over spreken. In deze bijeenkomst leer je het grote belang onderkennen van spreekvaardigheid en de rol die juist een taalvrijwilliger hierin kan spelen. Je ervaart dat het uitvoeren van een spreekopdracht om voorbereiding vraagt en in welke stappen dat het beste kan. Je oefent hiermee en ook met het geven van feedback. En tenslotte verken je materiaal en werkvormen op het gebied van spreken.

De derde bijeenkomst gaat over lezen. In deze bijeenkomst raak je je bewust van wat er komt kijken bij lezen (leesstrategieën en het toepassen ervan) en maak je kennis met lesmaterialen, specifiek met de methode Succes!. Verder maak je kennis met het project Meeleesboek. Je oefent met het voorbereiden van het samen lezen en met praktijksituaties die voorkomen wanneer je met een deelnemer gaat lezen.

De vierde bijeenkomst leer je over de aspecten die komen kijken bij schrijven. Wat doet een geoefende schrijver en moet een niet zo geoefende schrijver nog leren? Je leert het VUT-model inzetten, waarbij je samen met de deelnemer Vooruitkijkt (wat wil ik schrijven? Waarover? Voor wie? Wat zijn dan lastige woorden?), Uitvoert (een kladversie schrijft) en Terugkijkt: (staat er wat ik wilde schrijven? Wat vond ik makkelijk, wat moeilijker?). Je oefent met het vinden van functionele leerdoelen op het gebied van schrijven, leert hoe je helpt bij het verbeteren van schrijfvaardigheid en hoe je feedback kunt geven op schrijfproducten.

Welkom in de mediatheek

Welkom in de mediatheek van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt.

De mediatheek is vrij toegankelijk voor iedere taalcoach die materiaal zoekt om iemand te helpen beter Nederlands te leren. Ook taalcoaches van buiten het Steunpunt zijn welkom. Een aantal materialen zit echter achter een inlog op aanwijzing van de uitgever. Dit geldt met name voor de Spreektaal- en Succes-reeks. Taalcoaches in De Bilt kunnen een inlog aanvragen door zich aan te sluiten bij Taalpunten De Bilt of Steunpunt Vluchtelingen De Bilt.

Er is al behoorlijk wat materiaal ontwikkeld waarmee je je cursist beter Nederlands kunt leren.

Het gratis materiaal is hier verzameld, en per vaardigheid gegroepeerd.

Verder is er informatie over

  • het inburgeringsexamen
  • het Europees referentiekader (niveaus A1, A2, B1 en verder).
  • onze eigen grammatica
  • ander gratis materiaal

Voor beginnende taalleerders die nog niet naar school gaan, is er veel minder geschikt materiaal, vooral voor degenen die eerst nog het Latijnse alfabet moeten leren. Hiervoor is de katernenreeks Pen! ontwikkeld. Het gaat hier om luister- en schrijfvaardigheid: het leren onderscheiden van de klanken en het leren hoe je die opschrijft. De methode is opgebouwd rondom een aantal klanken. Natuurlijk leert de cursist een groot aantal woorden, en ook enige grammatica. Dit is bedoeld als voorbereiding op lessen op school.

Pen! is ook geschikt voor autochtone Nederlanders die (beter) willen leren lezen en schrijven.

Veel cursisten werken op school met een boek, bijvoorbeeld TaalCompleet, dat opleidt voor het inburgeringsexamen. Je kunt dat aanvullen met ander materiaal.

Voor spreek- en luistervaardigheid zijn er de Spreektaal-katernen op twee niveaus: A1 en A2. Je kunt ze in elke volgorde gebruiken die je wilt; ze zijn op thema geschreven en er is geen grammaticale opbouw. Het verdient aanbeveling te beginnen met Praten over jezelf, en daarna een katern te kiezen dat past bij de belangstelling van je cursist. Bij elk katern hoort geluidsmateriaal, zodat je cursist ook aan andere stemmen kan wennen. Je kunt het materiaal gratis downloaden en printen.

Voor leesvaardigheid is er een reeks boekjes op verschillende niveaus van alfabetisering (alfa-A, alfa-AB, alfa-BC): Melkweg. Het materiaal mag je gratis downloaden.

Als je de voorleesfunctie zelf wilt gebruiken of uit wilt leggen aan een cursist (zodat de cursist zelf thuis kan oefenen), kijk dan hier.