Examens

Inburgeringsexamen (A2)

Oefenmateriaal voor het inburgeringsexamen vind je hier.

Het examen is opgesplitst in de onderdelen:

  • luisteren
  • spreken
  • lezen
  • schrijven
  • kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM)
  • oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)

Voorlichtingsfilm staatsexamen doen (B1,B2)

Bekijk hier de voorlichtingsfilm over het doen van een staatsexamen.

A2 Voorbeeldexamens – luisteren


Luisteren 1

Luisteren 2

Luisteren 3

Luisteren 4

Voor meer informatie, klik hier.

A2 Voorbeeldexamens – lezen


Lezen 1

Lezen 2

Lezen 3

Lezen 4

Meer informatie vind je hier.

A2 Voorbeeldexamens – spreken

B1 Voorbeeldexamens – spreken

 

B1 voorbeeldexamen spreken 2009

B1 spreken 2009 beoordelingsvoorschriften

Voor de geluidsfragmenten behorend bij het B1-examen spreken 2009, klik hier.

 

 

B1 Voorbeeldexamens – luisteren


voorbeeldexamen B1 luisteren 2009

beoordelingsvoorschriften B1 luisteren 2009

De geluidsfragmenten voor B1 2009 onderdeel A en B vind je hier.

De geluidsfragmenten voor B1 2009 onderdeel C vind je hier.

 

 

B2 Voorbeeldexamens – luisteren


luisteren B2 2009

luisteren beoordeling B2 2009

De geluidsfragmenten behorend bij dit examen onderdelen A en B vind je hier.

De geluidsfragmenten van onderdeel C vind je hier.

B2 Voorbeeldexamens – spreken


spreken B2 2009
spreken beoordeling B2 2009

Voor de geluidsfragmenten bij dit examen: klik hier.

B2 Voorbeeldexamens – lezen