Vaardigheid Luisteren

Op Pad! 14 – Een duwtje in de rug

Alle klinkers zijn behandeld. In dit katern komt aan de orde:

  • -uw, -eeuw en -ieuw
  • formeel en informeel taalgebruik: ‘u’ en ‘je’
  • het verkleinwoord (-je, -tje, -pje-, -etje, -kje)
  • meervoud met een apostrof: paraplu’s, auto’s, kiwi’s, boerka’s

Hieronder staan de losse schrijfbladen en het geluidsmateriaal bij Pen 14.

Het schriftelijk materiaal is beschikbaar via Taalpunten De Bilt.

Als je het Latijnse schrift nog niet beheerst, moet je oefenen met het schriftelijk materiaal. Als je dit wél beheerst, maar klank en schrift nog niet goed kunt verbinden, is de website een uitstekend alternatief. Je kunt daar per les zo’n 150 oefeningen vinden, waaronder 2 dictees. Er wordt gewerkt met geluid en met plaatjes.

Voorlopig is er nog geen login.

Dokter, ik ben ziek

Oefenen met taal in een quizvorm a.d.h.v. een afspraak met de huisarts.

B2 luisteren – Interview Mark Rutte

Een interview van premier Mark Rutte in het tv-programma College Tour van 6 januari 2012 door studenten van de Universiteit Leiden. Tijd: 10 minuten.

bekijk het hele bericht …

A1-A2 Goed voorbereid luisteren

Op de website van Lingua Incognita staat een serie luisteroefeningen op A1-A2 niveau. Het materiaal is gratis beschikbaar. Het zijn 24 luisterfragmenten in het Nederlands. Hiermee kun je je voorbereiden op het inburgeringsexamen onderdeel ‘luisteren’. Bij de fragmenten horen het werkboek en het transcriptenboek.
In het werkboek staan vragen over de luisterfragmenten. In het transcriptenboek kun je meelezen met de teksten.

 

A1 Woorden leren door luisteren en kijken

TPR betekent Total Physical Response. Je leert woorden en zinnetjes door naar de gebaren van de ‘docent’ te kijken en ze na te doen.

Hier vind je alle filmpjes van deze serie.