Vaardigheid lezen

Op Pad! 14 – Een duwtje in de rug

Alle klinkers zijn behandeld. In dit katern komt aan de orde:

  • -uw, -eeuw en -ieuw
  • formeel en informeel taalgebruik: ‘u’ en ‘je’
  • het verkleinwoord (-je, -tje, -pje-, -etje, -kje)
  • meervoud met een apostrof: paraplu’s, auto’s, kiwi’s, boerka’s

Hieronder staan de losse schrijfbladen en het geluidsmateriaal bij Pen 14.

Het schriftelijk materiaal is beschikbaar via Taalpunten De Bilt.

Als je het Latijnse schrift nog niet beheerst, moet je oefenen met het schriftelijk materiaal. Als je dit wél beheerst, maar klank en schrift nog niet goed kunt verbinden, is de website een uitstekend alternatief. Je kunt daar per les zo’n 150 oefeningen vinden, waaronder 2 dictees. Er wordt gewerkt met geluid en met plaatjes.

Voorlopig is er nog geen login.

Succes! – Sociale contacten

Beste bezoeker,

Voor dit onderdeel moet je ingelogd zijn.

Lees meer.


B2 lezen: voorbeeldteksten

De oefening bestaat uit 5 teksten, en duurt ongeveer 90 minuten.
Wil je eerst een aantal tips lezen over hoe je het Staatsexamen B2 lezen het beste kunt aanpakken? Klik dan hier
Wil je meteen beginnen met de oefening? Klik dan hier.

A1 Alleen maar lezen

Introductie serie Melkweg

Melkweg is een serie gratis te gebruiken leesboekjes voor beginnende lezers van het Nederlands als tweede taal (NT2).

Er zijn drie niveaus voor alfabetisering: alfa-A, alfa-B en alfa-C.

Voor cursisten die het Latijnse schrift nog moeten leren, is zelfs alfa-A nog te moeilijk. Begin dan eerst met de serie Pen! Hierin worden de klanken stuk voor stuk behandeld, en niet allemaal door elkaar zoals in Melkweg. Ook voor lager opgeleide cursisten die het Latijnse schrift al wel beheersen, is het raadzaam om eerst met Pen! te werken.

Pas op niveau alfa-C heeft de cursist het A1-niveau van het ERK behaald voor lezen en schrijven. (Het inburgeringsexamen eist niveau A2 van het ERK).

 

Alfa-ab thema Gezondheid (Melkweg)

De volgende Melkwegboekjes zijn beschikbaar:

Alfa-ab thema Ouders (Melkweg)

De volgende Melkwegboekjes zijn beschikbaar:

basisschool ab

basisschool veilig verkeer ab

basisschool kiezen ab

Alfa-ab thema Participatie (Melkweg)

De volgende Melkwegboekjes zijn beschikbaar:

reizen ab

vrijwilligerswerk ab

ouderen ab

geld ab

boodschappen ab

Alfa-ab thema Wonen (Melkweg)

De volgende Melkwegboekjes zijn beschikbaar:

veilig wonen ab

het huis ab

gas en stroom ab

buren ab

afval ab

Alfa-bc thema Ouders (Melkweg)

De volgende Melkwegboekjes zijn beschikbaar:

voortgezet onderwijs bc 2016

peuterspeelzaal bc 2016

basisschool bc 2016

Alfa-bc Participatie (Melkweg)

Spreektaal 2 – Leren

Beste bezoeker,

Voor dit onderdeel moet je ingelogd zijn.

Lees meer.


Spreektaal 2 – Kopen

Beste bezoeker,

Voor dit onderdeel moet je ingelogd zijn.

Lees meer.