Trainingen voor taalcoaches voorjaar 2018

Minilesje Arabisch door Loay

Dit voorjaar wordt weer een serie trainingen aangeboden aan taalcoaches.

Als je nog niet zo lang bezig bent, of als je nog nooit een training hebt bijgewoond, is het zeer aan te raden om de basistraining te volgen. Als je je kennis wilt opfrissen of nieuwe kennis wilt opdoen, kom dan naar de à la carte-workshops.

Informatie over de basistraining

Informatie over de workshops

Programma maart-mei 2018

Inschrijfformulier


De basistraining van Taal voor het Leven bestaat uit vier dagdelen:

  • De eerste bijeenkomst staat het werken met de doelgroep centraal. We denken na over en oefenen met verschillende thema’s zoals leerstijlen, culturele verschillen, grenzen aangeven en coachen.  Je leert over verschillende taalniveaus en de problemen van anderstaligen met het leren van onze taal.
  • De tweede bijeenkomst staat in het teken van spreekvaardigheid. Wat is er allemaal voor nodig om iemand te laten praten? Wat wil iemand leren? Hoe geef je feedback op spreken? Welk materiaal kun je gebruiken?
  • De derde bijeenkomst gaat over lezen. Lezen is een prima ondersteuning bij het leerproces. Wat komt daar allemaal bij kijken? Welke strategieën gebruik jij als moedertaalspreker? Hoe leer je je cursist strategieën aan? Welk materiaal kun je gebruiken?
  • In de vierde bijeenkomst komt begeleiden bij schrijven aan de orde: schrijven in de context, kleine schrijfopdrachten maken, beoordelen en feedback geven.


In de A la carte workshops wordt de benodigde basiskennis opgefrist.

  • Klank en schrift is voor iedereen die werkt met (bijna)beginners (A0, A1). Deze workshop gaat over het goed aanleren van de uitspraak en het verband tussen uitspraak en schrift. Tevens wordt aandacht besteed aan het schrijven van het Latijnse alfabet. Uitgangspunt is het eigen materiaal: de serie Pen! Nieuw! Werken met de website van Pen!
  • Nieuw! Bouw een les. In de basistraining wordt heel veel materiaal aangedragen. Zoveel dat je misschien door de bomen het bos niet meer ziet. Deze workshop helpt je kiezen om je eigen les samen te stellen.

 

We werken in alle bijeenkomsten met verschillende werkvormen, en er is tijd voor het uitwisselen van ervaringen en voor vragen.

Het programma ziet er als volgt uit:

Basistraining:

Maandag 26 maart 2018 (13.00- 16.00) Inleiding: begeleiden van anderstaligen
Maandag 9 april 2018 (13.00- 16.00) Begeleiden bij spreken
Maandag 16 april 2018 (13.00- 16.00) Begeleiden bij lezen
Maandag 23 april 2018 (13.00- 16.00) Begeleiden bij schrijven

Workshops:

Maandag 14 mei 2018 (9.30 – 12.30) Uitspraak en schrift   vernieuwd
Woensdag 23 mei 2018 (9.30 – 12.30) Bouw een les   nieuw

Trainer: Barbara Oosterwaal

Alle bijeenkomsten vinden plaats in Het Lichtruim, Planetenplein 2, 3721 LH Bilthoven.

Je kunt je hieronder inschrijven. Doe dat bij voorkeur vóór 10 maart, zodat ik het materiaal tijdig kan bestellen. De groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 16 personen. Je krijgt tijdig bericht.

Vergeet na het invullen niet om te verklaren dat je geen robot bent, anders wordt het formulier niet verzonden. (Deze beveiliging is helaas nodig om spam te voorkomen).

Heb je nog vragen, mail dan naar Barbara.