Trainingen voor taalcoaches najaar 2018

Minilesje Arabisch door Loay

Dit najaar wordt weer een serie trainingen aangeboden aan taalcoaches.

Als je nog niet zo lang bezig bent, of als je nog nooit een training hebt bijgewoond, is het zeer aan te raden om de basistraining te volgen. Als je je kennis wilt opfrissen of nieuwe kennis wilt opdoen, kom dan naar de à la carte-workshops.

Informatie over de basistraining

Informatie over de workshops

Programma najaar 2018

Inschrijfformulier


De basistraining van Taal voor het Leven bestaat uit vier dagdelen:

  • De eerste bijeenkomst staat het werken met de doelgroep centraal. We denken na over en oefenen met verschillende thema’s zoals leerstijlen, grenzen aangeven en coachen. Veel aandacht wordt besteed aan culturele verschillen. Je leert over verschillende taalniveaus en de problemen van anderstaligen met het leren van onze taal.
  • De tweede bijeenkomst staat in het teken van spreekvaardigheid. Wat is er allemaal voor nodig om iemand te laten praten? Wat wil iemand leren? Hoe geef je feedback op spreken? Welk materiaal kun je gebruiken?
  • De derde bijeenkomst gaat over lezen. Lezen is een prima ondersteuning bij het leerproces. Wat komt daar allemaal bij kijken? Welke strategieën gebruik jij als moedertaalspreker? Hoe leer je je cursist strategieën aan? Welk materiaal kun je gebruiken?
  • In de vierde bijeenkomst komt begeleiden bij schrijven aan de orde: schrijven in de context, kleine schrijfopdrachten maken, beoordelen en feedback geven. Welk materiaal kun je gebruiken?


In de A la carte workshops wordt de benodigde basiskennis opgefrist, en worden nieuwe onderwerpen uitgediept.

  • Bouw een les. In de basistraining wordt heel veel materiaal aangedragen. Zoveel dat je misschien door de bomen het bos niet meer ziet. Deze workshop helpt je kiezen om je eigen les samen te stellen.
  • Begeleiden naar een examen biedt veel informatie over de zes deelexamens voor het inburgeringsniveau (A2) en de staatsexamens (B1-B2). Hoe zien die examens eruit, hoe worden de resultaten beoordeeld? Hoe kun je iemand helpen bij de voorbereiding op een examen?

 

We werken in alle bijeenkomsten met verschillende werkvormen, en er is tijd voor het uitwisselen van ervaringen en voor vragen.

Het programma ziet er als volgt uit:

Basistraining:

Vrijdag 2 november 2018 (9.30-12.30) Inleiding: begeleiden van anderstaligen
Vrijdag 9 november 2018 (9.30-12.30) Begeleiden bij spreken
Vrijdag 16 november 2018 (9.30-12.30) Begeleiden bij lezen
Vrijdag 23 november 2018 (9.30-12.30) Begeleiden bij schrijven

Workshops:

Vrijdag 30 november 2018 (9.30-12.30) Bouw een les
Vrijdag 7 december 2018 (9.30-12.30) Begeleiden naar een examen

Trainer: Barbara Oosterwaal

Alle bijeenkomsten vinden plaats in Het Lichtruim, Planetenplein 2, 3721 LH Bilthoven.
Zaal: Begane grond, in het domein van de Wereldwijs-school. (Bij binnenkomst om de glazen wand heenlopen en door de deur naar de hal van de school gaan. De zaal is rechts in de hoek van de hal.)


Je kunt je hieronder inschrijven. Doe dat bij voorkeur vóór 16 oktober, zodat ik het materiaal tijdig kan bestellen. De groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 16 personen. Je krijgt tijdig bericht.

Vergeet na het invullen niet om te verklaren dat je geen robot bent, anders wordt het formulier niet verzonden. (Deze beveiliging is helaas nodig om spam te voorkomen).

Heb je nog vragen, mail dan naar Barbara.