Succes! – Taalhulp


Taalhulp bij Succes

Omdat elke deelnemer eigen schrijfproblemen en een eigen woordenschat heeft, staan er in de boekjes van de methode Succes! geen aparte oefeningen rond bijvoorbeeld spelling, grammatica of woordenschat.

In de Taalhulp vind je een uitgebreide set Taalkaarten rond allerlei veel voorkomende schrijfproblemen met uitleg en oefensuggesties. Je kunt hier een keuze uit maken en de deelnemer van de betreffende kaart een printje geven.

Naast deze Taalkaarten staan in de Taalhulp tips en aanwijzingen om de woordenschat van de deelnemer te vergroten. Verder staan er uitleg, voorbeelden en concrete suggesties om te oefenen met de schrijfproblemen van de deelnemer.

Taalhulp bij Succes