Van horen zeggen: luister- en uitspraakoefeningen

Van horen zeggen is een serie luisteroefeningen. De serie is gemaakt met als uitgangspunt de Nederlandse klinkers.

Ieder katern begint met ‘klankenregens’, een serie woordjes met de centraal staande klinkers. Deze woordjes zijn dezelfde als die van de serie Pen! die bedoeld is om te leren schrijven.

Soms worden oefeningen toegevoegd waarin medeklinkers centraal staan. Omdat voor Arabisch-sprekenden de klank [p] niet bestaat, zijn er oefeningen toegevoegd om het verschil tussen [b], [p] en [d] te leren onderscheiden. Andere moeilijke klankparen kunnen nog worden toegevoegd. Als je daarvoor suggesties hebt, laat het dan weten via b.oosterwaal@steunpuntvluchtelingendebilt.nl

In de eerste zeven katernen staan de korte en de lange klinkers centraal.  Het is belangrijk dat de leerder de woorden kent, dus ze worden afgebeeld met een plaatje. Dit heeft de woordkeus beperkt, omdat je frequente woorden als ‘veel’, ‘later’ en ‘graag’ niet kunt afbeelden.

Na de ‘klankenregen’ komen de zogenaamde discriminatieoefeningen:

  • hoor je 2x hetzelfde woord of 2 verschillende woorden (bijv. man – man of man – maan)?
  • hoor je een korte klank of een lange klank (bijv. pen of peen)
  • welke korte klank hoor je (bijv. pan of pen of pin)
  • welke tweeklank hoor je (huis of neus)

Als de leerder de klanken goed kan onderscheiden, kan hij en beter spreken en beter schrijven. Het is erg belangrijk dit vanaf het begin van het leerproces goed aan te leren.

De laatste fase is het zelf uitspreken van de woorden.

De gebruikte woorden zijn dezelfde als die van de serie Pen! Van horen zeggen kan dan ook prima gebruikt worden naast Pen!. De serie is ook geschikt voor leerders die al op A1- of A2-niveau zijn maar nog steeds worstelen met de uitspraak van bepaalde letters, of die klank en schrift niet goed met elkaar verbonden hebben in de beginfase van hun leerproces.

Alle oefeningen zijn ingesproken. Naast deze oefeningen zijn er nog de discriminatieoefeningen van Pen! (welk van twee woorden hoor je: man of maan?), en een dictee. Deze vind je onder het tabblad Alfabetiseren/Pen. .. Omdat Van horen zeggen aansluit op Pen! zijn de oefeningen doorgenummerd, ze beginnen bij x.20, om te voorkomen dat er doublures ontstaan.

De opbouw van Van horen zeggen wordt ook gehanteerd door de logopediekliniek van de Hogeschool Utrecht.

Tot slot: de serie Van horen zeggen is nog in opbouw. Nieuwe oefeningen worden steeds toegevoegd.

De teksten van de oefeningen en de antwoorden zijn beschikbaar.