Gezonde Taal – Handleiding

Handleiding Gezonde Taal

Gezonde Taal bestaat uit 10 specifieke thema’s, namelijk: Gezond eten & bewegen, Horen en zien, De apotheek, De zorgverzekering, De huisarts, Ouder worden, Bevolkingsonderzoek, Mantelzorg, Diabetes en Stress & ontspanning.

Eind mei 2018 zijn er 2 thema’s verschenen. Zo gauw er nieuwe deeltjes verschijnen, worden ze in de Mediatheek geplaatst.

De handleiding staat vol met praktische tips.

Meer informatie is te vinden op de website van Het begint met taal.

De doelgroep bestaat uit anderstalige deelnemers rond niveau A2 die hun
gezondheidsvaardigheden willen verbeteren. Wat kan iemand rond niveau A2? Een deelnemer kan nog niet zoveel uit zichzelf zeggen. Als hij/zij iets probeert te zeggen, worden er nog veel fouten gemaakt bij het spreken en kan hij/zij zich nog niet zo goed verstaanbaar maken.

Een gezond thema is bedoeld voor minimaal twee bijeenkomsten van twee uur. De thema’s hebben een vaste structuur die wordt ingevuld door aan te sluiten bij veel voorkomende onderwerpen, klachten en ervaringen uit de praktijk.