Handleiding taalcoaches: Werken met Op Pad! (voorheen: Pen)

In deze handleiding vind je uitleg hoe bepaalde grammatica en uitspraakregels zijn in het Nederlands. Dit is voor je eigen achtergrond. Daarnaast zijn er tips wat je hiervan uitlegt aan de cursist, en hoe je dat kunt doen.

Verder staan hier de oplossingen van sommige oefeningen (nog niet allemaal), en natuurlijk de teksten van de dictees.

In de handleiding is nu aangegeven wanneer je welke schrijfbladen kunt gebruiken als introductie voor het katern.

Deze handleiding is nog niet helemaal af. De laatste aanpassing: 22 november 2017. Op de laatste pagina staat aangegeven wat er gewijzigd is in de katernen.

Handleiding taalcoaches Pen!